Hệ thống Pháp Luật Hành Chính Việt Nam hiệu quả cao

Văn bản pháp luật mới về Pháp Luật Hành Chính

tracuuphatnguoi.top chia sẻ dưới đây là một số văn bản pháp luật mới về Pháp Luật Hành Chính được ban hành trong thời gian gần đây:

Luật

 • Luật số 14/2023/QH15 ngày 03/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hành chính: Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hành chính nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức, và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

Nghị định

 • Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hành chính: Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hành chính về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức.
 • Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 quy định về thủ tục hành chính: Nghị định này quy định về thủ tục hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, bao gồm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và thủ tục hành chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công.

Thông tư

 • Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP: Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức.
 • Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2024/NĐ-CP: Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2024/NĐ-CP về thủ tục hành chính.

Ngoài ra, còn có một số văn bản pháp luật khác liên quan đến Pháp Luật Hành Chính được ban hành trong thời gian gần đây.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Một số điểm mới trong văn bản pháp luật mới về Pháp Luật Hành Chính

Dưới đây là một số điểm mới trong văn bản pháp luật mới về Pháp Luật Hành Chính:

 • Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Luật Hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm:
  • Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
  • Quy định về nguyên tắc hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc công khai, minh bạch, nguyên tắc trách nhiệm giải trình.
 • Quy định về công chức, viên chức: Luật Hành chính sửa đổi, bổ sung một số điều về công chức, viên chức, bao gồm:
  • Quy định về điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi chức, nghỉ hưu của công chức, viên chức.
  • Quy định về quyền, nghĩa vụ của công chức, viên chức.
 • Quy định về thủ tục hành chính: Nghị định số 16/2024/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính, bao

Hệ thống Pháp Luật Hành Chính Việt Nam, như:

 1. Khái niệm:

Hệ thống pháp luật hành chính Việt Nam là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

 1. Đặc điểm:
 • Tính hệ thống: Các văn bản quy phạm pháp luật hành chính được sắp xếp theo một trật tự nhất định, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một thể thống nhất.
 • Tính toàn diện: Hệ thống pháp luật hành chính bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực quản lý nhà nước, từ trung ương đến địa phương, từ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh.
 • Tính linh hoạt: Hệ thống pháp luật hành chính thường xuyên được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

 1. Phân loại:
 • Theo cấp ban hành:
  • Hiến pháp
  • Luật
  • Nghị định
  • Quyết định
  • Thông tư
 • Theo lĩnh vực điều chỉnh:
  • Luật hành chính chung
  • Luật hành chính chuyên ngành
 1. Vai trò:
 • Là công cụ quản lý nhà nước: Hệ thống pháp luật hành chính giúp cho nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước một cách hiệu quả, thống nhất và phù hợp với pháp luật.
 • Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân: Hệ thống pháp luật hành chính quy định các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Lưu ý:

 • Hệ thống pháp luật hành chính là một lĩnh vực pháp luật phức tạp, có nhiều thay đổi. Do đó, bạn cần thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật.
 • Khi cần tư vấn về pháp luật hành chính, bạn có thể liên hệ với luật sư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số tài liệu sau:

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 • Sách Luật hành chính Việt Nam
 • Tạp chí Luật học

Bài viết nên xem: Luật doanh nghiệp là? Luật hành chính là? Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật doanh nghiệp

Kết Luận:

Tại trang Website của chúng tôi có mục “pháp luật” hoặc “Tài liệu”, bạn có thể tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật hành chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan đó.. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật hành chính Việt Nam.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*